onsdag 4 januari 2017

WORKSHOP 2017INTRODUKTION TILL DEN SPAGYRISKA KONSTEN

WORKSHOP i Örtalkemi med Lisa Jeannin

Denna workshop äger rum under 2 helger , varav den ena i juni och den andra i augusti 2017.

Man kan inte gå endast en av modulerna.

Det kommer att vara intensiva moduler då du kommer att få nycklar som öppnar upp dörren till naturens och alkemins hemligheter och som en bieffekt ger ökad självkännedom och kontakt med naturen. Det kommer att bli maxat!
Vi kommer att arbeta med 7 planeter – 7 växter och hur de återspeglas innom oss.
Vi kommer att upptäcka mönster och hur vi är en del av samspelet mellan ovan och nedan. Att kosmos, växterna och människan ingår i ett enda kretslopp.
Naturens intelligens och livskraft står i centrum i denna lära.


Första helgen äger rum den 9-11 juni och då påbörjas skapandet av 7 planetariska elixir med arbete ute i vår vackra natur där vi möter växterna , arbetar i det inre och yttre laboratoriet genom att frigöra och separera växternas själ och ande. Vi destillerar eterisk olja och hydrolat . Undervisning i alkemisk teori och praktik.

Andra helgen äger rum den 25-27 augusti och då fortsätter arbetet med de 7 planetariska elixiren. Vi arbetar i det inre och yttre laboratoriet med att separera och extrahera växternas mineralmatris, deras kroppar , via calcinering genom eld och vatten. Slutligen sammanförs kropp, ande och själ i fullbordan av våra elixir som kommer att verka initiatoriskt på ens egen kropp, ande och själ. Undervisning i alkemisk teori och praktik.

Mellan modulerna kommer vi att kunna ha kontakt via en hemlig grupp på facebook där man kan dela erfarenheter och tankar.

7 deltagare kan bo i naturskön miljö i Fålarp med cykelavstånd till Hakebo. Cyklar finns att låna. Det är fyra små gulliga hus i en glänta mitt i skogen. Alchemillas Apotek ligger ca 5 km från boendet och där kommer vi att arbeta i laboratoriet.
Det finns 2 enkelrum så först till kvarn som vill bo i dem…Det kommer att serveras ekologisk vegetarisk mat med örterna vi kommer att lära känna, vilda växter , egenodlade grönsaker och alkemiskt tema.
Priser: Boende i delat rum 200 kr /natt (sammanlagt 4 nätter : 800 kr)
Boende i enkelrum 300 kr / natt (sammalagt 4 nätter: 1200 kr)
Mat per modul: 600 kr (inkl välkomstmiddag fredag kvällarna, frukost , lunch, middag och fika lördagarna och söndagarnai)
Workshop: 2800 kr per modul (sammanlagt 5600 kr)
Undervisning varje modul :
fredag kl 17.00 – 21.00
Lördag 10-20
Söndag 10-18
Vi skapar 7 elixir samt hydrolat att ta med sig hem, samt möjligheten att transformera väldigt mycket information till visdom.
Jag delar med mig av det jag har kommit fram till under flera års dagligt arbete med den spagyriska konsten.

Anmälningsavgift 1000 kr som är bindande.
Workshop, boende i delat rum och mat sammanlagt: 8000 kr
Workshop, boende i enkelrum och mat sammanlagt: 8400 kr
Workshop och mat (man har fixat ett eget boende) : 6800 kr
Man kan välja att betala halva kostnaden i juni och halva i augusti.

Ta med dig: Anteckningsbok och pennor, kläder för att kunna vara utomhus i naturen i olika typer av väder, sittunderlag/liggunderlag när vi sitter utomhus, lakan , handduk, badkläder. Det finns sjöar i närheten.


Så som ovan så och nedan
Introduktion till den spagyriska konsten

Om teori eller filosofi är ett sätt att förstå världen på, så kan praktik beskrivas som ett sätt att vara i världen på. Den spagyriska konsten är ett sätt att praktisera alkemins filosofi, genom att skapa örtextrakt som påverkar både kroppen, anden och själen.

Ordet spagyria bildades av den schweiziska alkemisten Paracelsus på 1400-talet. Det är en sammansättning av de grekiska orden "spao", att separera, och "ageiro", att sammanföra.

“There is in each person, in every animal, bird and plant a star which mirrors, matches or is in some sense the same as a star in the heavens.”
Paracelsus

Citatet från Paracelsus beskriver en nyckelinsikt i den spagyriska konsten: när växten skördas, skördas samtidigt dess kosmiska motsvarighet. För att detta ska uppnås, krävs att spagyrikern arbetar i samklang med både naturens cykler och himlakropparnas rörelser.

I den spagyriska processen separeras växten enligt sin egen unika arkitektoniska sammansättning av elementens, principernas och planeternas energier.

Så som ovan så och nedan.

För att växten ska uppnå en mer raffinerad form, transformeras den i olika processer genom liv, död och pånyttfödelse. Först separeras växtens delar, så att man ska kunna arbeta med var och en av dem. Slutligen sammanförs delarna till en enhet i form av en spagyrisk tinktur, som också kallas elixir.

I den alkemiska filosofin manifesteras tretalet i allt levande. Både människor, djur och växter har kropp, ande och själ, som representeras av salt, merkur och svavel.

Svavelprincipen, som representerar ljuset och livets källa, yttrar sig i den eteriska oljan, som är är växtens själ. Eteriska oljor är helt individuella, det finns inte två som liknar varandra.
I växten är merkurprincipen översatt till alkoholinnehållet, växtens ande. Merkurprincipen ger liv åt allt som lever – och förenar därmed allt levande.
Saltet representerar växtens kropp – det är växtens kristalliserade mineralsalt.
Saltet kan liknas vid farkosten som själen och anden färdas i.Så som ovan så och nedan.

Den spagyriska processen går till så här:

Det första grundläggande steget är separationen av växtens delar. Den inleds genom att tinkturen pressas ur växterna som legat i sitt menstrum, det vill säga alkoholen. Därefter calcineras växterna. Det innebär att växtdelarna bränns ner till en helt vit aska, som sedan renas ytterligare i hydrolatet – det destillerade vattnet som blir till när man destillerar växtens eteriska olja. Under dessa separerande processer skapas kristaller som innehåller växtens hela mineralmatris.

Det andra grundläggande steget är enandet av delarna. Här återförenas kristallerna, växtens saltprincip, med alkoholen, merkurprincipen, och den eteriska oljan, svavelprincipen.

Detta är grunden till den spagyriska konsten. Nyckeln är separationen och återföreningen av växtens delar. Häri ligger den grundläggande skillnaden mellan en spagyrisk tinktur och en vanlig tinktur – och orsaken till att så små doser av en spagyrisk tinktur kan ha så stor verkan.

När vi får en glimt av växterna utifrån det alkemiska perspektivet, ser vi samtidigt hur de universella krafterna är i lekfull rörelse inom både oss själva och växterna. Vi börjar ana de stora sambanden mellan himmel och jord, mellan himlakropparna och allt som lever här på jorden.

Så som inom så och utom.

Lisa Jeannin, kursledare.
Kontakta mig info@alchemillasapotek.com om du vill deltaga.

Varmt välkommen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar